Dragør Spildevand A/S

Etablering af nyt regnvandsbassin og pumpestationer med dertilhørende trykledninger samt diverse  ombygningsarbejder. Der er blevet etableret grundvandssænkning, spuns og betonstøbninger
udført som insitu.

KOM-KBH A/S har stor erfaring inden for kloakarbejde til både private, erhverv og offentlige. Vi har et tæt samarbejde med Rørcenteret på Teknologisk Institut. Vi har bl.a. udført kloakarbejde for Stevns Forsyning A/S, Spildevandscenteret Avedøre A/S og Dragør Spildevand A/S. For sidstnævnte har KOM-KBH A/S også etableret velfærdsfaciliteter, værksted og lager. Kloakarbejde bliver udført i.f.m. alle former for renoveringer samt nye installationer herunder trykprøvninger, tv-inspektioner, strømpeforinger m.v.

Fakta

Bygherre: Dragør Spildevand A/S
Ingeniør: EnviDan Øst A/S
Entrepriseform: Fagentreprise